Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Tiếng Buồn Trong ThuQuê hương mùa nước nổi
Sóng đưa thuyền về đâu
Dòng trôi xuôi trôi mãi
Sông đời hóa biển dâu
Tiếng rì rào sóng vỗ
Mưa thu đổ triền miên
Đọng buồn trên phiến đá
Trút giọt sầu trong đêm
Tiếng lòng rơi khe khẽ
Thu lắng nỗi buồn tênh
Sông thương miền kỷ niệm
Ngỡ ngàng bóng trăng chênh
Hiên khuya trời viễn xứ
Màn đêm dệt sương mù
Gió muôn chiều xa vọng
Tiếng ru buồn trong thu…
Yên Dạ Thảo
23.10.2018