Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

THƠ HỌA

Ảnh Trương Mẫn

TRÔI

Em chèo thuyền qua
Bỏ trăng ở lại
Tôi đứng ngây dại
Cùng ánh trăng tan
Trăng trôi xuống ngàn
Thuyền đâu trở lại
Con sông ngừng chảy
Ngóng mãi trăng về
Trăng đâu hẹn thề
Sông chìm sương trắng

Trương Mẫn
29.03.2014

*ĐÊM TRẮNG

(Từ TRÔI của Trương Mẫn)


Một bóng thuyền xa
Xuôi dòng nước chảy
Bóng trăng ở lại
Đêm trắng canh tàn


Thơ trôi xuống ngàn
Trăng buồn thổn thức
Trách thuyền xuôi ngược
Chẳng hẹn ngày về


Nhạt phai câu thề
Thuyền – trăng lẻ bóng
Sông buồn gợn sóng
Sương trắng trời quê!

Yên Dạ Thảo
30.03.2014

*


TÌNH THƠ

(Từ ĐÊM TRẮNG của Yên Dạ Thảo)

Thuyền trôi theo dòng nước
Trăng trôi theo thời gian
Thơ trào dâng mênh mang
Thi nhân buồn Đêm Trắng
Tình Thơ đắm không gian…

Phú Thạnh
03.31.2014