Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

HÒN ĐẤT MÙA NƯỚC NỔI

Ta đã về đây mùa nước nổi
Hòn Đất ơi điên điển đã vàng bông
Con ba khía nặng mang tình thơ ấu
Rượu xứ Hòn còn say mãi hay không

*
Chiếc nồi đất nhớ cơm xưa mẹ nấu
Cá linh kho thêm ấm áp tình quê
Mùa nước nổi tưởng chìm trong ký ức
Chợt dội về trong gió sớm đê mê

*
Con lộ nhựa xuyên ngang vùng nước nổi
Tiếng tàu xe rộn rã suốt đêm ngày
Dáng ai đó má hồng và môi đỏ
Có ngày xưa để có hôm nay

*
Mùa nước nổi mênh mông đồng nước nổi
Lúa nàng tây, cơm gạo đỏ xa rồi
Bông điên điển vẫn vàng bông điên điển
Dậy trong lòng nước nổi mãi không thôi.

Giá Khê
Cựu Học sinh Trung Học Hà Tiên