Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Image result for mưa trên mái tranh
Một Ngày Chờ Đợi

Một ngày chờ đợi mõi mòn
Người đâu không thấy, trời còn mưa sa
Người đâu hởi người của ta
Tình, tiền rồi cũng chỉ là phù vân
Nhớ ai đã nói một lần
"Bao giờ N được sờ làn áo M"
Áo em nước mắt ướt mềm
Người đi, đi mất, ngoài thềm mưa tuôn
Tới đây nước đã xa nguồn
Buông tay.rồi cũng phải buông thôi mà.

Khánh Hà