Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Mùa Thu Một Mình

Mùa thu về đây nguời ở đâu
Trong hơi thu lạnh nắng thu sầu
Cây hoang mang gió, rừng xao xác
Núi đứng trong sương lặng cúi đầu

Tôi một mình ở đây mùa thu
Không còn ai chia nhau vầng trăng
Cùng nhìn nắng héo nhìn hoa úa
Còn chỉ mình tôi cái bóng thầm

Lá rụng. Chiều nay lá rụng nhiều
Cây táo trơ cành đứng khẳng khiu
Dòng nhựa ngủ yên chờ xuân tới
Tôi đợi gì đây buổi xế chiều

Chia ly. Là chẳng bao giờ nữa
Cùng ai quét lá giữa vườn thu
Tìm bàn tay ấm trong chiều lạnh
Ai mới hôm qua đã biệt mù

Khánh Hà
(2015)