Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014


EM VỀ

Em về vạn vật xôn xao
Dòng sông nước ngọt, ngọt ngào thêm lên
Cội gìa ủ rũ buồn tênh
Bỗng đâu xanh lá đón nghênh chân nàng
Chừng như bên vắng đò ngang
Chèo khua dầm khuấy rộn ràng hôm nay
Dừa tươi đải khách ngọt ngây
Nhắc nhở lữ khách nhớ hoài quê ta
Rồi em lại đi thật xa
Để bao lưu luyến thiết tha cho người.

Em chính là mùa Xuân tươi
Ban phát hạnh phúc nụ cười khắp nơi.

Anh Tú
January 24, 2014
24 tháng chạp, Quý Tỵ
Xướng:

XUÂN  2013

Không đợi – giao thừa cũng đến nơi
Cung nghinh chén rượu rót chào mời
Kính người khuất mặt xin khai bút
Mừng tóc bạc phơ rượu nhấp môi
Thất thập có dư vừa ghé bến
Một đàn con cháu vẫn rong chơi
Mừng Xuân nâng cốc cùng say khướt
Mời bạn chung vui cất tiếng cười.

Dương Hồng Thủy
Việt Nam/Đầu năm 2013

Hoạ:

BẠN ĐẦU NĂM TÔI CUỐI NĂM

Năm mới “ngày tây” vừa đến nơi
Bạn.. thơ sáng  tác… họa: lời mời!
Quê hương ấm áp, anh khai bút
Hải ngoại lạnh lùng, tôi mím môi.
Tình bạn cảm thông…ghi lời chúc
Duyên thơ tri kỷ…họa vần chơi.
Đông này/Xuân ấy cùng một nghĩa
Tôi/bạn đầu thêm tóc bạc… cười.

Nguyễn Hồng Ẩn

Hoa Kỳ/December 31, 2012