Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

CUỐI NĂM NGỒI ĐỌC
THƠ TÌNH NGUYỄN TẤT NHIÊN

Cuối năm ngồi đọc thơ tình
Tất nhiên em vẫn một mình, không như
Chẳng lần tay dở trang thư
Mà sao nét tím buồn như đã từng.

Bây giờ buổi gió tàn đông
Ngây ngây tháng rụng năm chồng chất cao
Chớm xuân nồng nắng, hanh hao
Cớ chi áo mỏng em vào tuổi tôi!

Và mai, cuối nẽo mê đời
Gã cùng tử bỗng vỡ lời gió bay

Nếu như còn có cuộc này
Vẫn vấp tóc mượt ngã nhòai trăm năm
Để buồn để thức bên trăng
Để con nước ngược chậm phăng đích buồn

Giọt mòn đá mỏn hoàng hôn!


Hồng Băng

PARIS  LA NUIT

Trois allumettes une à une allumées dans la nuit
La première pour voir ton visage tout entire
La seconde pour voir tes yeux
La dernière pour voir ta bouche
Et l’obcurité tout entière pour me rappeler tout cela
En te serrant dans mes bras.

Jacques Prévert

Thoáng dịch:

ĐÊM  PARIS

Trong bóng đêm tia lửa ba diêm quẹt
Soi mặt ai mời gọi chuyện yêu đương
Ôi diễm kiều đôi mắt em ngời sáng
Miệng hoa nở nụ cười gây vấn vương
Lửa tắt mặt mắt môi còn hiện rõ
Trong vòng tay anh là em yêu thương.

Anh Tú
January 13, 2014