Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015


Chạm...
Tựa chi nhau những hững hờ
tựa như sương khói
lững lờ ...

treo nghiêng

 tựa chi một nỗi niềm riêng
hai người hai nẻo
đôi miền
cách xa

tựa chi em những thật thà
phía không nhau
lặng
khóc òa
anh ơi
môi cười...
tình cũng lả lơi
 mưa xuân lớt phớt
nụ chồi ra hoa
một thoảng gần
một thoảng xa
đàn ai buông níu
vượt qua
nỗi đời
... mà rơi xuống
mộng chơi vơi
say say
lịm lịm
bờ môi khát chờ...
khuê
(Đồng Khuê)