Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014


THƯƠNG NHỚ AI

Man mác chiều nay cánh gió ru
Chở về hương nhớ những ngày thu
Sông sương, bến vắng, vầng trăng cũ
Lữ khách tình thơ mộng viễn du!

Thương nhớ tình ai thương nhớ ai
Vương trong khóe mắt nỗi u hoài
Thềm thu thoảng đọng hương mùa cũ
Một thoáng mơ chìm trong giấc say!


Yên Dạ Thảo