Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

*Có Đôi Khi Mơ


 Có đôi khi mơ biến thành Phù Đỗng
Dẹp tan quân thù xâm chiếm Biển Đông
Không hổ danh giòng giống nước Tiên Rồng
Nhưng là mộng gục đầu buồn muốn khóc.
Anh Tú
December 10, 2014
Xin Hãy Còn Xanh*
 
Xin mãi còn xanh những cánh đồng
Thoảng hương dịu mát giới bần nông
Trong lòng phố thị tình phai nhạt
Nhớ mái tranh xưa ấm áp lòng.
 
Bửu Tùng
10/12/2014
*Từ Dầu Xa Vẫn Nhớ của Phong Tâm
DẦU XA VẪN NHỚ*

“Tình mãi còn đây” Lúa ngát đồng
Dừa xanh, xóm vắng, cụm nhà nông
Khói chiều gợi nhớ mênh mông quá
Bóng cũ ngàn xa… vẫn ấm lòng!

Phong Tâm
10.12.2014
*Từ Tình Mãi Còn Đây của Anh Tú