Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

*


Mong Chút Nắng Lung Linh

Bây giờ …
nơi đây tuyết bay
quyện theo ngày tháng nhạt phai tình đời.
Niềm vui thuở cũ xa trôi:
phút giây chờ Tết sáng ngời… 
phôi-pha!
...
Gái mơ áo đẹp lụa là
Điểm tô son phấn mặn-mà nồng hương
Trai mong vui với mộng thường
Ngày Xuân tìm chút tình vương-vấn lòng.
Rằng ...
Đông có chút nắng hồng
lung-linh cùng Tết ....thỏa mong quên sầu.
Cuộc đời vốn cuộc bể dâu
thì lo chi chuyện 'nhạt màu phấn son'!

Anh Tú
5 Tháng 2, 2015
*Mượn vận bài Xuân Thì của Yên Dạ Thảo: