Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

*Duyên Nợ

Một khi vướng víu nợ duyên
Dẫu ngàn trùng cách không biền biệt xa.
Từ ngày trao một đóa hoa
Dặm dài cùng bước sao nhoà sắc son?

Anh Tú
October 22, 2015