Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016


*Vô Đề

Chân dài sải bước gợi hình
Thơm làn hương ngạt ngào tình giai nhân
Sau lưng trước mặt xa gần
Đường cong uốn lượn bần thần mắt ngây
Chập chùng đồi núi đó đây
Mắt xanh nâu tóc tơ mây lững lờ
Vài giây lạc bước trong mơ
Thoáng nghe trong gió bài thơ vô đề.

Anh Tú
July 22, 2016