Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

SỐNG ĐỜI_Ảnh Anh Tú
MONG ƯỚC*

Ngọn gió nào đưa DUYÊN đến đây
Cũng là phần số vốn an bày
Đổi thay xoay hướng đây cơ hội
Cùng ý chung lòng đó dịp may.
Thuở ấy sơ giao còn bỡ ngỡ
Bây giờ thân thiết lắm mê say
Dựng xây thì dễ vun bồi khó
Mong ước vững bền: vui lắm thay!

Anh Tú
07/19/2018
*Chúc mừng ngày thành lập trang tongphươchiep-vinhlong.com năm thứ sáu.