Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014


HÓA THÂN

Trước khi có mặt trên đời
Vốn tôi là cát ngàn khơi đỉnh ghềnh
Một ngày bướm lượn, đưa duyên
Hóa thân bay đáp xuống miền sóng xao
Trót vin chéo lụa hương đào
Cầm tay em hát tưởng vào hạnh phương.
Mai, hoa trổ đóa vô thường
Chuông hồi cuối tiếng ngân dường đâu đây.
Tôi em giủ bụi hao gầy
Ngủ đi, kẻo nhớ những ngày, ngày xưa.

Hồng Băng
SG.  20.09.2014